Ilmalämpöpumppu

 
ilmalämpöpumpun sisäyksikkö

Esimerkki sisäyksiköstä

Ilmalämpöpumppu, lyhennettynä ILP, on laite, jolla voidaan siirtää lämpöä tai kylmyyttä ulkoisen ja sisäisen yksikön välillä. Ulkoisia ja sisäisiä yksiköitä voi olla useita. Sisätilan lämpötilaa voidaan ilmalämpöpumpulla nostaa tai laskea ja sitä kautta saada säästöjä esimerkiksi sähkölämmityksen kuluihin (Wikipedian mukaan tyypillisimmin 30-40%). Ilmalämpöpumppujen vertailu ja testit ovat vuosien varrella kehittyneet, sillä eri testien vertailukelpoisuus on aluksi ollut kehnoa.

Kuluttajalle vuonna 2013 laitteiden kehitys on tuonut myös muita etuja, ilmalämpöpumppujen hinta on alentunut, enemmän tarjouksia on saatavilla ja laitteiden teho on parantunut. Ilmalämpöpumppujen vertailuissa käytetään mittarina lämpökerrointa (myös suorituskerroin, COP-arvo) ja energiasäästön mittarina lämpötehoa. Lämpöteho onkin tärkein mittari energiakulujen säästöä hakevalle ilmalämpöpumpun hintavertailussa. Ilmalämpöpumppuja myydään vuodessa Suomessa kymmeniä tuhansia ja tämä tarjoaa verkossa laitetta hankkivalle runsaasti tietolähteitä verkossa vertailuun tai vinkkeihin esimerkiksi foorumeilla.

Ilmalämpöpumpun asennus, hinta ja paras testi 2013

ilmalämpöpumppu

Esimerkki ulkoyksiköstä

Ilmalämpöpumput koostuvat perinteisesti sisä- ja ulkoyksiköistä, joita yleisessä kuluttajakaupassa on yksi molempia ja se soveltuu pienelle asunnolle tai rakennukselle. Suuremmissa rakennuksissa ja tasaisemman lämmityksen tarpeeseen voi myös olla käytössä useita sisäyksiköitä. Eksoottisempia ratkaisuja käytetään harvoin, mutta nekin ovat mahdollisia.

Sisäyksikön suhteen, ilmalämpöpumpun asennuksessa on tärkeää löytää oikea sijainti, josta ilma voi esteettömästi levitä rakennukseen. Ulkoyksikön suhteen tulee etsiä varjoisa sijainti sekä harkita yksikön suojaamista. Ulkoyksikön voi suojata esimerkiksi suojakatoksella, kotelolla tai suojalla. Ilmalämpöpumpun käyttöönotossa perusteellinen asennus onkin tärkein vaihe, jolla voi vaikuttaa energiatehokkuuteen pidemmällä juoksulla. Ilmalämpöpumpun hinta voi vaihdella suuresti (tuhannesta eurosta reiluun kahteen tuhanteen euroon) ja siihen on syytä laskea mukaan sisältyykö laitteen hintaan asennus.

Ilmalämpöpumpun vertailu ja paras testi on ollut erittäin haasteellista löytää. Laitteiden testaaminen on ollut hankalaa, testausmenetelmät ovat tuoneet vääriä tuloksia ja testit ovat voineet olla huomattavan puolueellisia (uusien laitteiden testaaminen vanhempiin). Suomen olosuhteissa laitteen lämpöteho on havaittu tärkeimmäksi sekä nyrkkisääntönä: energiansäästö koko lämmityskaudella. Testien puolueellisuudesta voidaan sanoa että tyypillisin epäluotettava testi vertaa laitetta muiden merkkien vanhoihin tuotteisiin, jotka eivät ole vertailukelpoisia. Testejä tehdään hyvin harvoin ja laitteisto uusiutuu, vinkkinä on suositeltavaa vertailla samaa laitetta ja valmistajaa eri testeissä kokonaiskuvan saamiseen laitteen laadusta.

Ilmalämpöpumppujen valmistajia ja merkkejä aakkosjärjestyksessä: Argo, Daikin, Fujitsu, Haier, Hitachi, IVT Nordic, LG, Midea, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, Sharp, Samsung, Sanyo ja Ultimate.

Alla vertailuja sekä tietolähteitä verkossa aiheesta ennen vuotta 2013:

VTT testasi eri laitteita, Scanofficen sivustoilla myös kommentointia testin tuloksista. Scanoffice on pyrkinyt kehittämään testausmenetelmiä, sillä ilmalämpöpumppujen testit eivät ole olleet vertailukelpoisia.

http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laempoepumpuista/vtt-n-testiraportit

Vuonna 2009 Rakennusmaailma testasi eri ilmalämpöpumppuja markkinoilla:

http://rakennusmaailma.fi/artikkelit/ilmalampopumppuvertailu-uudelleen

Tietoa aiheesta seuraavalla sivulla: ”Ilmalämpöpumppu (ILP) on laitteisto, jonka avulla voidaan lämmittää tai jäähdyttää sisäilmaa. Sisätilan lämpötilaa voidaan nostaa siirtämällä.”

http://www.lampopumppu.org/ilmalampopumppu

Keskustelua Tekniikan Maailman sivuilla ILP:stä:

http://tekniikanmaailma.fi/keskustelu/t5609

Sivusto, jolla tulkintaa eri testeistä ja vertailuista. Pyrkii puolueettomasti kertomaan vertailujen tuloksista ja testien piirteistä:
http://ilmalampo.org/ilmalampopumppu-vertailu-mita-testit-kertovat

Keskustelua foorumilla laitteiden testauksesta ja käyttäjien kommentteja:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10197.0

 Posted by at 9:35 am